Giorno: 28 Gennaio 2019

Vintinööf, Trenta e Trentün

Mah che frècc! Mah che gèèl!
Gh’è stravènt e gris ’l cèèl!
E la fòppa l’è giazada,
la grundana l’è gelada!

Mettem su sciarpa e capel,
pœ giacuni e ’n bel mantel,
gipuninn e calzetuni,
quataurècc e tri majuni!

Ma ’stu frècc al và mia via:
gela tütt, Giadina mia!
Bisient pecc d’una sberla:
inn i trì dì de la merla!

primodi48