Ul cumplean del CAO (dialogo tra mari’ e miee)

“Ma par de sentì Cao,Cao, và a vedè Giuan,
quand te sarà la porta te forsi ciavà de foo ul can?”

“L’è minga ul can che buja, ma la gent che vusa,
de cuntenteza, perché cumpis i ann una bela tusa.”

“Ah sì? E quanti ann la fà, e chi è che la saria?
Ti ta la cugnusat? Te fa ‘na quai purcheria?”

“De ann ga nà tanti, cenvinticinq per l’esateza,
ma te de vedela, ia porta che l’è ‘na beleza.”

“Cusè!? Ma chi l’è sta stria che la ta incanta?
Ta disat che sun vegia mì che ga nù apena setanta!”

“Ma tas Maria, e sara quela boca,
certi volt ta ragionat propri cumè un’oca.
Adess ta spieghi: ul Cao l’è una bela società,
cugnusuda e benvuluda in tuta la cità.
Pensa ti che quand che l’han creada,
l’Italia l’era poch che l’era stata unificada.
Ghè stà un pù de guerr, un pù de ann gram,
mumenti bej e altar che s’è patì la fam.
Ma ul Cao l’ha sempar tirà drizz, al sé mai fermaa,
l’ha sugutà a purtà gent sui munt a caminaa.
La fa cugnus la muntagna, afruntala cun pasiun,
l’ha insegnaà a sciaa, a rempegà a inter generaziun.
Incoo ul Cao a l’è furmaa de tanti amis,
che voran dumà andà in muntagna a divertis.
E se vun al sa presenta, in prunt ad acetal,
a cundiziun che ga piasa la muntagna e ‘l rumpa minga i ball.
Pensa Maria, cent e pasa ann in propri tanti,
ma ul Cao de fastidi ga na minga e ‘l guarda sempar avanti.
L’è bel savè che a Com, una cità che la và indree,
ghè ammò gent che de impegnas ga n’ha mai asee.”

“Sì, sì Giuan, sun minga scema, ù capì tutcoss,
perché ti, cui donn, te se sempar stà un baloss.
Te sugutà a menziunà una tua murusa vegia,
e mò ta vegnat scià de mi, perché lee la sarà ormai fregia.”

“Maria mucala de vusà e de fa casott,
anca stavolta, cume al solit, te capì nagott.”

Te me propri stufì! Al sé cusè che fù? Ta disi ciao,
tiri su ul mè zaino e vù in muntagna con ul Cao!

Un socio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *